CBR in Rijswijk is voor de divisie rijgeschiktheid op zoek naar een Beleidsadviseur | 37,5 uur

IN DE FUNCTIE VAN...

Beleidsadviseur Rijgeschiktheid heb je een uitdagende en dynamische functie. De wereld van mobiliteit is continu in beweging en in deze rol lever je een directe bijdrage om dit in juiste banen te leiden. Bij Rijgeschiktheid gaat het niet om examens, maar om de vraag of mensen gezond zijn en de juiste houding en vaardigheid hebben om te kunnen (blijven) rijden. Je mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden als Beleidsadviseur bepalen in hoge mate jouw impact!

In deze rol zoek je naar ideeën en doet voorstellen die de uitvoering en de effectiviteit van wet- en regelgeving op het gebied van rijgeschiktheid verbeteren. En op basis van je kennisautoriteit, beïnvloed je tactische en strategische beleidsontwikkeling, de (meer)jarenplanning en besluitvorming.

Wat ga je nog meer doen?

 • Je vertaalt beleid en wet- en regelgeving naar de uitvoering.
 • Je evalueert resultaten en doet voorstellen voor bijstelling.
 • Je voert regie op complexe beleidsvraagstukken, die altijd maatschappelijke impact hebben. Zoals bijvoorbeeld de keuring voor 75-plussers, de gedragscursussen voor verkeersovertreders of de technologische ontwikkelingen in de auto.
 • Je hebt veelvuldig contact met stakeholders binnen en buiten CBR en je participeert veelvuldig in projecten.

Uitdagingen in deze rol zijn:

 • Het volgen van ontwikkelingen in politiek en maatschappij en het beoordelen van de impact hiervan op CBR.
 • Het ontwikkelen van visie naar beleid. Deze vervolgens vertalen naar (nieuwe) processen, producten of productoptimalisaties. Dit met als doel het continue verbeteren van de dienstverlening van CBR.
 • Vragen die bij jou langs kunnen komen zijn: Hoe verbeteren we de kwaliteit van keuringen? Hoe zorgen we voor een nog effectievere aanpak van verkeersovertreders? Wat moeten we doen als mensen zich zorgen maken over het rijgedrag van iemand in hun omgeving?
 • Het toetsen van bestaande producten op actualiteit, effectiviteit en proportionaliteit.
 • Het onderhouden en initiëren van netwerken.
 • Stakeholders tijdig en correct informeren en CBR vertegenwoordigen in projecten en commissies.
 • Het volgen van technische ontwikkelingen in voertuigen. Zoals bijvoorbeeld om bestuurders met een beperking ook mobiel te houden. Zo kan de toekomstige zelfrijdende auto kansen bieden, ook op het gebied van geschiktheid.
 • Het voeren van regie op (digitale) gegevensuitwisseling tussen CBR enerzijds en belangrijke stakeholders anderzijds.

De werkomgeving

 • Je werkt samen met drie Beleidsadviseurs op de afdeling Product en Datacare van de divisie Rijgeschiktheid. Met elkaar bespreek je jouw dossiers en daag je elkaar uit op inhoud.
 • De afdeling Product en Datacare ondersteunt de bedrijfsvoering van de divisie Rijgeschiktheid.
 • Je onderhoudt binnen CBR nauwe banden met productmanagers, beleidsadviseurs in de andere divisies, collega’s binnen Beleid en Strategie, Communicatie en Juridische Zaken. Buiten CBR onderhoud je een breed netwerk, waaronder met het Ministerie van IenW, belangenverenigingen van consumenten en het zorgveld, brancheverenigingen alsmede onderzoeksbureaus.
 • Naast de inhoud en het werken met enthousiaste collega’s zijn ook de randvoorwaarden bij CBR uitstekend geregeld. Met de aangeboden trainingen en opleidingen blijf jij binnen CBR je continu ontwikkelen.
 • CBR is een informele en platte organisatie en je loopt dus gemakkelijk bij collega's naar binnen. Verder bepaal je zelf in hoge mate hoe ver je invloed reikt.
 • CBR kenmerkt zich als een organisatie die niet alleen uitnodigt om te komen, maar ook om te blijven werken.

HET CBR VRAAGT

 • een afgeronde wo-studie;
 • een ontwikkelde visie op het dossier Rijgeschiktheid;
 • sterk ontwikkelde analytische vaardigheden;
 • sterke sensitieve communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • initiatief.
Je bent..
 • een overtuigende professional;
 • een sterke teamspeler die verantwoordelijkheid neemt.

HET CBR BIEDT

Een resultaatgerichte organisatie met groeiambitie en werken in een dynamische werkomgeving waar verandering en vernieuwing hoog op de agenda staat. Verder bieden we:

 • een 37,5-urige werkweek;
 • een jaarcontract, met uitzicht op een vast dienstverband;
 • een bruto maandsalaris van maximaal € 6.000,- op basis van 37,5-urige werkweek (inschaling afhankelijk van relevante werkervaring);
 • 8% vakantietoeslag plus 8.33% eindejaarsuitkering;
 • circa zes weken vakantie;
 • een vergoeding van 40 euro bruto per maand op je zorgverzekering;
 • volop trainings-, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden in een mensgerichte organisatiecultuur met een mooi maatschappelijk doel;
 • uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een goede verlofregeling en pensioenopbouw via het ABP;
 • een uitstekende werk/privébalans en dus heb je bij het CBR de mogelijkheid om ook thuis te werken.

BEDRIJFSINFORMATIE

De divisie Rijgeschiktheid
De divisie is onderverdeeld in de afdelingen Medisch, Mededelingen en Bezwaar en beroep. Daarnaast heeft de divisie ondersteuning van het secretariaat, functioneel beheer, administratie specials, senior medisch adviseurs en productmanagers. In totaal telt deze divisie zo’n 250 medewerkers. Rijgeschiktheid beoordeelt jaarlijks zo’n 700.000 Gezondheidsverklaringen, die nodig zijn om het rijbewijs te halen of houden. Wanneer een aanvrager een aandoening heeft die binnen de Regeling Eisen Geschiktheid (REG2000) valt, kan een rijtest een onderdeel zijn om de rijgeschiktheid vast te kunnen stellen. Daarnaast behandelen we jaarlijks ruim 25.000 mededelingen van de politie van bestuurders van wie wordt getwijfeld aan de rijvaardigheid of rijgeschiktheid. Deze bestuurders kunnen we een educatieve cursus of een onderzoek opleggen of – in het zwaarste geval – het rijbewijs innemen.

CBR beoordeelt of iemand gezond genoeg is om een rijbewijs te halen of te houden. Volgens de wet moeten namelijk alle bestuurders rijgeschikt zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Het gaat dan om de medische geschiktheid, de praktische rijgeschiktheid bij een handicap of beperking en de rijvaardigheid in het kader van de mededelingenprocedure (voorheen vorderingsprocedure). Ook het opleggen en uitvoeren van maatregelen, zoals een cursus alcohol en verkeer, gebeurt door de divisie Rijgeschiktheid.

Interesse?
We zien jouw CV inclusief motivatiebrief graag zo snel mogelijk tegemoet! Voor deze functie zijn er twee gespreksrondes en een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het eerste sollicitatiegesprek vindt er een korte telefonische intake plaats met onze Senior Lead Recruiter Anette Appelhof. En als je dan bij ons in dienst treedt, vragen we naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een relevante referentie.

Sollicitatieprocedure

Contactgegevens Recruitment

Heb je een vraag over deze vacature? Neem dan contact op met onze Corporate Recruiter via onderstaand telefoonnummer.

Anette Appelhof

06 12 70 26 58