Wat doet een examinator CCV

Bij het CBR beleef je als examinator elk uur een ander avontuur en lever je een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid. De diversiteit van grote voertuigen, examenlocaties en kandidaten maakt het beroep van examinator afwisselend.

Iedere CCV-examinator volgt eerst de basisopleiding tot B-examinator. Bij een succesvolle afronding van de opleiding neem je eerst een aantal maanden B-examens af, vervolgens stroom je door naar de C/D/E/T-opleiding. Na de opleiding ben je verantwoordelijk voor het toetsen van deze categorieën. Bij afname van deze examens worden de voertuigen van de opleider gebruikt; tractor, bus en/of vrachtauto. Dit kan in combinatie zijn met een aanhangwagen.

Enerzijds is het een hele zelfstandige, verantwoordelijke functie, anderzijds maak je samen met jouw collega examinatoren en examenmanager onderdeel uit van een hecht team, waarin altijd ruimte is om met elkaar te overleggen.

De divisie CCV neemt in Nederland vrijwel alle examens af voor beroepschauffeurs, schippers, logistiek medewerkers, ondernemers in het transport en de theorie-examens voor beroeps- en privé-vliegers. Daarnaast certificeert CCV wettelijke vereiste opleidingen in het kader van de verplichte nascholing voor beroepschauffeurs en de praktijktoetsen die onderdeel uitmaken van de basiskwalificatie van beroepschauffeurs. CCV houdt toezicht op de uitvoering van deze gecertificeerde cursussen en praktijktoetsen.

De examens en andere activiteiten ontwikkelt CCV in nauwe samenwerking met werkgevers en werknemers uit de transportsector. De CCV activiteiten zijn wettelijk verplichte examens (zoals rijexamens CDE, ADR/ADN examens, vakbekwaamheidsexamens), aanvullende examens op de wettelijk verplichte vereisten en de certificerende en toezichthoudende taken bij de verplichte nascholing van beroepschauffeurs.. Daarnaast geeft CCV ook vaardocumenten af.

Werken bij CBR

Werken bij CBR "Samen werken aan een verkeersveilig en mobiel Nederland!"

Wat wij doen

Wat anderen over ons zeggen Onze succesverhalen

Sinds juli 2015 nemen CCV examinatoren het praktijkexamen voor het T-examen af. Het is voor alle bestuurders van Landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) verplicht om, wanneer zij op de openbare weg rijden, in het bezit te zijn van een T-rijbewijs. Het rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar.

De film ‘Zo gaat het praktijkexamen T-rijbewijs’ geeft een indruk van hoe het examen verloopt.

"Vanuit onze rijopleiding zien wij dat het CBR de laatste jaren, met het mondiger worden van de maatschappij, andere eisen stelt aan de examinatoren. Het is van belang dat een examinator beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Zo is hij of zij in staat om een kandidaat op zijn gemak te stellen en goed te begeleiden. En mocht een kandidaat onverhoopt een negatieve beoordeling krijgen, dan moet een examinator in staat zijn de boodschap op een standvastige, duidelijke en begripvolle manier over te brengen. Het CBR weet hiervoor de juiste examinatoren te selecteren."

- Marco Don, DON Opleidingen

Zo gaat het bij het vrachtauto-examen